Hodepine

Kan hodepine komme fra nakken og/eller musklene rundt nakken? Etter vår erfaring å bedømme er dette veldig vanlig og relativt greit å behandle. Hvordan, vil vi forklare litt nærmere her. 

Hodepine – er dette noe kiropraktoren kan hjelpe deg med?

For å kunne svare på dette, må man identifisere årsaken til hodepine. Dette kan ofte være veldig konkret, men det kan også ha et virrvar av sammensatte årsaker. Mens noen (veldig få) kan ha underliggende patologiske årsaker til hodepine, eller feks. medikamentoverforbruks-hodepine, er vel noe av den vanligste typen som vi ser hos oss, spenningshodepine. I denne oversikten skal vi ta for oss de “vanligste” type hodepine vi ser her på Fetsund kiropraktorsenter. Hvordan de identifiseres samt hvordan de behandles.

Forskjellige typer hodepine, en liten gjennomgang

Spenningshodepine/stresshodepine

Spenningshodepine, som nevnt over, en av de vanligste type hodepine vi ser her hos oss. Denne typen hodepine kommer ofte fra spenninger og triggerpunkter i muskulatur og ledd i nær relasjon med nakken.

Spenningshodepinen er ofte mild av karakter, men kan vare over lengre perioder. Den oppleves ofte som en “caps” eller et “bånd” over panna og kan fremprovoseres ved trykk på de/den involverte muskulaturen/ledd.

Årsakene til denne hodepinen er ofte sammensatt, men hovedfaktoren er da altså stress og indre uro og/eller muskel- og skjelettplager.

Behandlingen av denne typen hodepine vil i alle tilfeller tilpasses den enkelte, samt det som avdekkes under den fysikalske undersøkelsen og anamnesen. Teknikkene vi bruker på Fetsund kiropraktorsenter er ofte sammensatte. Ofte inkluderes bla. TriggerpunktsmassasjeKiropraktisk manipulasjonsbehandlingMobiliseringsbehandling og Nålebehandling.

I tillegg til dette gir vi individuelle råd og veiledning i forhold til øvelser, ergonomi, avspenningsteknikker og mye mer.

Cervikogen hodepine (Nakkerelatert hodepine)

Dette kan også være en type spenningshodepine, som beskrevet over, men her kommer hodepinen spesifikt fra muskel- og skjelett problematikk i nakken.

Her er det ofte de øverste musklene og leddene i nakken som er stramme og vonde og vil gi en ganske distinkt og merkbar hodepine både med og uten påført trykk på de involverte musklene/leddene. Hodepinen her kan manifestere seg på den ene siden av øyet/øret/tinning eller på baksiden og opp mot toppen av hodet. Vi ser ofte også at mange pasienter kan oppleve en “bølgete” type svimmelhet som følge av disse type spenningene øverst i nakken.

Om dette ikke er forårsaket av krystallsyke eller andre mer alvorlige underliggende årsaker, vil ofte denne typen svimmelhet avta når spenningene som forårsaket hodepinen er adressert.

Våre kiropraktorer vil utføre en grundig undersøkelse og kartlegging av denne type hodepine for å best mulig kunne tilpasse eventuell behandling eller andre type tiltak.

Årsaker og behandlingstiltak for denne typen hodepine er det samme som ved spenningshodepine.

Kjevehodepine/TMD-relatert hodepine

Dette er kanskje et mindre kjent begrep blant folk flest, men vanligere enn det folk flest tror. Den kan minne litt om spenningshodepine, men det er et par ting som skiller de fra hverandre. Denne typen hodepine er lokalisert til tinningsområdet og reprodusere ved provokasjon av temporalismuskelen (se bilde under). 

For å forstå mekanikken bak kjevehodepine, er det essensielt å forstå den grunnleggende anatomien. Som vist på bildet under, er en stor del av tyggemuskelen vår lokalisert nettopp der mange kjenner hodepinen. Hva er da mer naturlig enn at hodepinen også kan komme fra nettopp disse strukturene?

Årsaker til denne type hodepine kan være alt fra psykiske traumer til anspenthet i en eller fler av disse musklene. Noen kan også unngå å tygge på den ene siden pga tannverk. Dette kan igjen føre til en type “overbelasning” av muskelen på den siden man tygger mest på. Dette kan gi TMD (temporomandibulær dysfunksjon/kjeveledds dysfunksjon), muskelspenninger og hodepine på den involverte siden.

Behandlingen av denne type hodepine samt smerter i kjeveleddet  er generelt sett ofte en enkel sak å behandle for en terapeut som har kompetanse innen dette. Hjemmeøvelser i form av massasje, “korrigerende” gapeteknikker, “tyggeråd”, samt adressere eventuelle underliggende  årsaker, har som oftest veldig god effekt.

Kjevemuskler skjematisk illustrert. Fra boken “temporomandibulær dysfunksjon” av Elisabeth Julsvoll

Migrene

Dette er en pulserende, ofte svært smertefull hodepine som kan vare opptil 72 timer.

Den rammer den ene siden av hodet og de fleste som opplever denne typen hodepine, vil søke tilflukt i et mørkt rom til den er over. I forkant av hodepinen vil man oppleve diverse “varslinger” som prikkinger eller lysglimt i synsfeltet, også kalt aura.

Hva som trigger denne hodepinen kan ære forskjellig fra person til person, men noen vil reagere på mye av det gode som livet har å tilby som; kaffe, alkohol og sjokolade.

Det er uvisst hva migrene egentlig kommer av, men i følge NHI viser avanserte undersøkelser av hjernen viser at under et anfall er både den elektriske aktiviteten i hjernecellene og blodgjennomstrømningen i hjernen endret. Dagens kunnskap heller mot at det er den endrede aktiviteten i hjernecellene som er den underliggende årsaken til migrene, og at forstyrrelsene i blodgjennomstrømning er et resultat av dette.

Behandlingen av migrene gjøres ofte forebyggende og medikamentell og/eller ved å unngå triggere. Etter et anfall vil ofte muskler og ledd i nakken være stramme og vonde. Her kommer vi på Fetsund kiropraktorsenter inn i bildet med behandling og tiltak etter hvilke muskler og ledd som er affektert under klinisk undersøkelse. 

Ikke nøl med å ta kontakt

Våre kiropraktorer har lang erfaring med behandling og utredning av hodepine, og gjør dette daglig på store og små pasienter.

Behandling hos kiropraktor er trygg, effektiv og med få bivirkninger .

Ring oss på 46332766 eller bestill time via vår Online Booking dersom du ønsker en vurdering eller om du har noen spørsmål vedrørende din plage.