Svimmelhet

Svimmelhet kan ha mange årsaker. Våre kiropraktorer utfører en grundig utredning før behandling og egentiltak iverksettes. Den kan være enklere å bli kvitt enn du tror! 

Svimmelhet- den nye folkesykdommen?

Det å være svimmel er uhyre plagsomt og en rekke andre tilstander “slenger” seg ofte med. Men hva kommer så denne svimmelheten? Er det mulig å bli kvitt den? Hva kan man da i så fall gjøre og forvente? 

Mange oppsøker oss på Fetsund kiropraktorsenter med svimmelhet av ulike slag. Dette er noe vi har god erfaring med og riktige behandlingstiltak gir ofte gode resultater. I denne gjennomgangen skal vi ta for oss de vanligste type svimmelhetsdiagnosene vi ser her på klinikken. 

Svimmelhet er en samlebetegnelse for symptomer som rotasjonsfølelse (det går rundt) eller gyngefølelse. Det er altså ikke en sykdom, men et symptom. Symptomet kan ha mange årsaker.

Cervikogen vertigo/nakkerelatert svimmelhet

Dette er kanskje en av den vanligste typen svimmelhet vi ser her hos oss. Tilstanden kommer ofte sammen med hodepine samt akutte/kroniske smerter i nakken.

Årsakene til nakkerelatert svimmelhet kan være å mangt, litt som ved ulike typer hodepine. Inaktivitet og lite bevegelse av nakken (i alle plan), kombinert med stress ser ut til å være en gjenganger.

Mekaniske årsaker inkluderer muskler og ledd i nakken. Disse har begvegelsessensorer som kontinuerlig “gir beskjed” til hjernen om hvor du befinner deg i rommet. Dette er både under bevegelse og mens nakken er i ro. Om deler av nakken har redusert bevegelse pga. stive og vonde ledd og/eller muskler, vil disse bevegelsessensorene sende ulike signaler opp til hjernen. Dette vil da kunne være opphav til nakkerelatert svimmelhet. 

Symptomer inkluderer en “gyngete” type svimmelhet som kan komme uavhengig av konkrete bevegelser. Siden denne typen svimmelhet kommer fra spenninger i nakken, vil ofte nakkesmerter og hodepine komme samtidig. 

Behandling vil i alle tilfeller være rettet mot funn. Om det avdekkes funn i anamnesen og den kliniske undersøkelsen som kan relateres til svimmelheten, kan behandling igangsettes. Alt dette, om ingen røde flagg avdekkes. Behandlingen består ofte da av ulike tilnærminger. Vi benytter oss ofte av en kombinasjon av rådføring, øvelser, kiropraktisk manipulasjonsbehandling og behandling av muskler. Mobilisering, traksjon- og nålebehandling bruker vi også. Dette kommer an på funn og hva du som pasient er komfortabel med. Sammen finner vi beste den tilnærmingen! 

Rent klinisk kan vi observere at mange sliter med svimmelhet etter endt krystallsyke. Dette tror vi kan komme av at man ubevisst unngår visse type bevegelser som tidligere har trigget krystallsyken. Musklene og leddene som er involvert i denne bevegelsen vil da spenne seg til og potensielt være opphavet til nakkerelatert svimmelhet.

Krystallsyke – benign posisjonell vertigo (BPPV)

Har du noen gang følt det som at du kjører karusell, uten at du egentlig gjør det? Eller at du snur deg i senga, så går “alt rundt”?  Kiropraktorene her på Fetsund kiropraktorsenter møter mange som har eller har hatt dette. Noen har kanskje slått seg til ro med at det “bare skal være sånn”, mens andre er i større grad plaget. I alle tilfeller mener vi at det er lurt å få dette undersøkt!

Krystallsyken beskrives som anfallsvis og posisjonsbetinget. Anfallene varer vanligvis 10-20 sekunder og man merker det da ofte når man snur seg i senga, legger seg ned eller reiser seg opp (1.)

Årsakene til krystallsyken er krystaller som har løsnet fra det indre øret. Hvorfor dette skjer vet man ikke helt, men det er helt ufarlig. Risikofaktorene inkluderer bla, hodetraume, stress, lavt vitamin D, høy alder og tidligere episoder med krystallsyke.

Behandlingen er i alle tilfeller rettet mot det som avdekkes under klinisk undersøkelse. Krystallsyke kan ofte lett oppdages av en trent terapeut eller kiropraktor/lege. Dette ved hjelp av både sykehistorie og hodeposisjoneringstester.

Epley´s manøver er en av de vanligste øvelsene som gies ved krystallsyke.
Det er imidlertid viktig å tilpasse øvelsene den enkelte ved å sørge for en grundig undersøkelse, samt diagnose.

Andre alvorlige og mindre alvorlige årsaker til svimmelhet

  • Vestibularisnevritt er en akutt lammelse av balansenerven. Det er en av de vanligste årsakene til akutt svimmelhet. Tilstanden kan oppleves dramatisk, men er ufarlig og forbigående (2).
  • Hjerneslag oppstår plutselig og skyldes en blodpropp/blødning i hjernen. Tilstanden er akutt og krever medisinsk hjelp umiddelbart. Dette får du ved å ringe 113.
  • Jernmangel, B vitaminmangel ol., kan gi symptomer som svimmelhet, tretthet og tung pust ved anstrengelse. Oppsøk din fastlege for en enkel blodprøve, dette  vil i alle tilfeller avdekke problemet.

Kontakt oss!

Vi jobber daglig med svimmelhetspasienter og har en særdeles interesse i både utredning og behandling av slike diagnoser.

Kontakt oss gjerne på telefon 46332766 – eller benytt deg av vår døgnåpne online booking.

Vi gleder oss til å hjelpe deg på vei til en bedre hverdag!

Du kan lese mer om våre behandlere, priser og kontaktinformasjon ved å klikke deg fram i vår hovedmeny.